Doelstelling

Lawcity brengt verleden, heden en toekomst van de rechtspraak in beeld en schept kansen voor de verbinding van cultuur en ondernemerschap.

Dat doet Lawcity door het aanjagen van inspirerende culturele evenementen, gemaakt door jonge makers. Hierdoor worden kansen gecreëerd voor jonge mensen werkzaam in de juridische- en culturele sector. De projecten geven de jonge vak-professionals, kunstenaars en/of jonge juristen meer zichtbaarheid.

Breda laat zich zien als interessante stad als het gaat om cultuur, innovatie en het juridisch werkveld. In Breda zijn meer dan 100 advocaten-, deurwaarders- en notariskantoren gevestigd.

Daarnaast zijn er nog veel aanverwante bedrijven werkzaam in de juridische sector. Denk daar bij o.a. aan vertaal-, merken en octrooibureaus, werving- en selectiebureaus, accountantskantoren. Naar schatting zijn er 4000 mensen werkzaam in de juridische sector in Breda.

Lawcity (oorspronkelijk “Lawstreet”) is opgericht in de Sophiastraat, maar beperkt zich beslist niet tot het gebied van de Sophiastraat. De complete juridische dienstverlening in Breda kan aanjager zijn van inspirerende culturele evenementen.

Breda toont zich met Lawcity van haar energieke zijde. Ondernemers en dienstverleners aan het ondernemerschap verbinden zich in een collectief om zich te positioneren. In dat collectief -het verbinden van verschillende beroepsgroepen- ligt de kracht van Breda. Dat stimuleert dat Breda aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te ondernemen.