Privacyverklaring Stichting Lawcity

De privacy van de websitebezoekers en -gebruikers van www.lawcitybreda.nl is voor Stichting Lawcity (hierna: “wij”, “ons” of “onze”) erg belangrijk, daarom houden wij ons aan de geldende privacywetgeving. Deze privacyverklaring is erop gericht om u informatie te verschaffen over de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website. Wij verzoeken u deze privacyverklaring goed door te nemen. Indien er iets onduidelijk is na het lezen van deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring.

 

Social media

Op www.lawcitybreda.nl geven wij de mogelijkheid om onze social media kanalen, zoals Facebook, LinkedIn en Instagram te bezoeken en te volgen door op de plug-in van het betreffende social media kanaal te klikken. Wanneer op deze plug-ins wordt geklikt, is het mogelijk dat de betreffende social media kanalen uw persoonsgegevens verzamelen. Lawcity is niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door social media kanalen als Facebook, LinkedIn en Instagram, verwijzen we u dan ook naar de privacyverklaring van de betreffende dienst op hun eigen website.

 

Contact

Om vragen, opmerkingen of andere informatie die aan ons wordt verstuurd via een contactformulier op onze website te behandelen en te beantwoorden, verwerken wij persoonsgegevens. De volgende persoonsgegevens worden hierbij verwerkt:

– Voor- en achternaam;

– Emailadres;

– Eventueel andere persoonsgegevens die in het bericht via het contactformulier aan ons worden verstuurd.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wanneer wij uw gegevens niet meer nodig hebben, verwijderen wij deze. U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, of uw eerder gegeven toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken.

 

Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

1. Het recht om uw persoonsgegevens in te zien en een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen;

2. Het recht tot rectificatie van uw persoonsgegevens;

3. Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

4. Het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen;

5. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens;

6. Het recht om de door u verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken;

7. Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;

8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons hiervoor een schriftelijk verzoek. We proberen zonder onredelijke vertraging, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij niet in de mogelijkheid verkeren om binnen één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of indien wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan binnen één maand in kennis stellen.

 

Beveiliging

Wij begrijpen dat vertrouwelijk en zorgvuldig moet worden omgegaan met de persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt. Wij zorgen er daarom voor dat onze beveiliging aan de hiervoor geldende eisen voldoet en deze zo nodig updaten.

 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Zoals gezegd kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan social media kanalen, wanneer u op de plug-in van het betreffende social media kanaal klikt. Wij verwijzen u hiervoor naar de privacyverklaring van het betreffende social media kanaal.

Daarnaast doen wij een beroep op dienstverleners om onze website te ondersteunen en te beheren. Het is mogelijk dat deze dienstverleners in het kader hiervan toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Dit is echter enkel en alleen het geval indien dit noodzakelijk is voor het ondersteunen en beheren van de website.

 

Verantwoordelijke

Wanneer u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Lawcity, kunt u hiervoor contact opnemen met de persoon die hiervoor verantwoordelijk is binnen onze organisatie, door een mail te sturen aan: lawcitybreda@gmail.com.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer er veranderingen plaatsvinden aan onze website of in onze werkwijze, zal deze privacyverklaring ook worden aangepast. De meest recente versie van onze privacyverklaring is terug te vinden op onze website www.lawcitybreda.nl

 

Contactgegevens

De stichting Stichting Lawcity Breda

Van Coothplein 39 B

4811 ND Breda

lawcitybreda@gmail.com